Медичні огляди видача довідок Для вступників до ВУЗу форма 086/о
s

Для вступників до (ВНЗ) - форма 086/о

Правила оформлення медичної довідки для абітурієнтів.

Незабаром стартує набір студентів до вищих та середніх спеціальних навчальних закладів.

У випускників починається складний, відповідальний, обмежений у часі період. Коли вже позаду будуть іспити, зовнішні тестування та випускні вечори, з нетерпінням розпочнеться очікування оголошень про прийом документів до навчального закладу, вибір якого неодноразово підтверджений у родинному колі та схвалений близькими друзями.

Більшість документів у випускників уже є на руках (диплом про освіту, сертифікат про результати зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт). Залишилося сфотографуватися та отримати висновок лікаря про відсутність протипоказань для подальшого продовження навчання у вищому навчальному закладі. Такий висновок оформляється у медичній довідці форми 086/о.

Вона введена в дію відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 302 від 27.12.99 (зі змінами) «Про затвердження форм облікової статистичної документації, яка використовується у поліклініках (амбулаторіях)».

Форма довідки використовується у зв'язку із переходом закладів охорони здоров'я на міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКБ-10).

Форма N086/о, називається «Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок)».

Довідка є обов'язковим медичним документом для подання до приймальних комісій навчальних закладів різних рівнів акредитації, типів, незалежно від їхнього профілю. Без наявності медичної довідки всі інші передбачені документи навчальними закладами для вступу до них не приймаються.

Довідка видається на руки абітурієнту лікарями (підліткові терапевти, дільничні терапевти, сімейні лікарі) територіальних амбулаторно-поліклінічних установ після завершення повного їх обстеження та винесення висновку про професійну придатність згідно з переліком методичних вказівок з медичного відбору осіб, які вступають до навчальні заклади.

Довідка заповнюється на підставі записів у медичній карті амбулаторного хворого, вкладиша на підлітка до медичної карти амбулаторної хворої особи, яка звернулася для отримання довідки, а також результатів лабораторних, функціональних, рентгенівських, інших діагностичних обстежень, об'єктивних даних та оцінки стану здоров'я момент проведення обстежень безпосередньо перед видачею медичної довідки.

При отриманні форми на руки необхідно перевірити правильність її заповнення для того, щоб уникнути непорозумінь у приймальній комісії.

На титульному листі медичної довідки має бути проставлений кутовий штамп закладу, число, місяць (прописом) та рік його видачі. Крім того, повне найменування установи та її адреса вносяться до пункту 1 форми.

У пункті 2 форми, за словами абітурієнта, має бути вписано найменування навчального закладу, куди буде надано медичну довідку. Зверніть увагу, що для подання до інших навчальних закладів вона не дійсна. При зверненні до лікувального закладу бажано визначитись із переліком навчальних закладів для отримання одночасно висновків для всіх. Кількість висновків законодавством України не обмежується. Слід виходити з обмеження кількості навчальних закладів, де дозволено одночасно подати документи для вступу. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 28.10.2010 за №999 / 18294 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України», абітурієнт може подати заяву та документи не більше ніж у п'ять вищих навчальних закладів України.

Пункти 3 (прізвище, ім'я, по батькові), 4 (дата народження), 6 (місце проживання) заповнюються виключно на підставі записів у паспорті абітурієнта. Якщо абітурієнту не виповниться 16 років, його паспорт замінюють свідоцтво про народження та довідку житлово-експлуатаційної контори за місцем фактичного проживання.

Пункту 7 вносяться відомості про перенесені захворювання, у тому числі й у дитячому віці. Крім захворювань, мають бути зазначені роки, у яких було перенесено зазначені хвороби.

Пункт 8 містить інформацію про об'єктивні дані та стан здоров'я на момент обстеження та заповнюється власноруч спеціалістами (терапевт, хірург, невропатолог, окуліст, отоларинголог, іншим фахівцем), засвідчуються особистими печатками, штампами-кліше та підписом.

У пункті 9 зазначаються дані рентгенівського (флюорографічного) обстеження, які вносяться власноруч рентгенологом, засвідчуються особистою печаткою, штампом -кліше та підписом. Обов'язково слід пам'ятати, що результати флюорографічного обстеження, зроблені понад шість місяців, до дати видачі довідки є недійсними.

У пункті 10 записуються дати та дані проведених лабораторних досліджень. У ньому вписуються результати всіх обов'язкових досліджень (загальні аналізи крові та сечі, аналіз на цукор, аналіз калу на яйця гельмінтів), так і інших досліджень залежно від профілю та вимог навчального закладу, куди подається медична довідка про стан здоров'я абітурієнта. Результати лабораторних досліджень також мають строк дії, якщо вони проведені більш ніж за місяць до дати видачі довідки, вони не є дійсними.

У пункті 11 зазначаються дата, доза, серія та назва препаратів, яким проведено щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень.

На підставі записів у пунктах 7-11 заповнюється лікарський висновок про професійну придатність у пункті 12 відповідно до вимог «Переліку методичних вказівок щодо медичного відбору осіб, які вступають до вищих навчальних закладів та середніх спеціальних навчальних закладів».

Довідка підписується лікарем, який її заповнив і головним лікарем лікувально-профілактичної установи (заступником з поліклінічної роботи, завідувачем поліклініки), засвідчується печаткою закладу та видається на руки абітурієнту.

Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок) зберігається у навчальному закладі протягом 3 календарних років.

Ніхто не заперечуватиме, що за один день отримати довідку можливо лише в тому випадку, якщо медична картка амбулаторного хворого містить повну інформацію. У лікувальному закладі в день звернення ведуть прийом усі фахівці, які проводять обстеження, та лабораторне та флюорографічне дослідження не вичерпали термін дії (як варіант - проводяться в день звернення). При цьому висновок є дуже важливим документом для приймальної комісії, без якого всі інші прийняті не будуть. Для його видачі задіяна чимала кількість лікарів – фахівців та іншого персоналу. Одночасно до однієї лікувальної установи та її працівників звертаються не лише випускники для отримання висновку, а й інші пацієнти за станом свого здоров'я. Тому об'єктивні та суб'єктивні фактори свідчать про те, що отримання висновку займає певний час і до цього треба бути готовим. А правильно зібрані та оформлені документи скоротять час перебування у приймальній комісії.

Отже, якщо ви збираєтеся розпочинати черговий етап свого життя в новому навчальному закладі, на новому робочому місці, вам потрібна довідка 086/о, отримати яку ми пропонуємо у нас. І вам не доведеться нервуватись і метатися між чергами. Телефонуйте, і ми допоможемо вам зберегти нерви та час.

+380 44 209-92-09
+380 44 539-05-39
+380 44 360-61-41