Медичні огляди видача довідок Наркологічна форма 140/о
s

Наркологічний - форма 140/о

Медичний огляд та видача сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду - форма 140/о.

1. Метою проведення первинних, періодичних та позачергових профілактичних наркологічних оглядів громадян є виявлення хворих на алкоголізм, наркоманію та токсикоманію, а також визначення наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов'язків та здійснення видів діяльності, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про обов'язковий профіль та порядку його проведення» від 06.11.97 р. N 1238 (далі – Перелік).

2. Профілактичний наркологічний огляд громадян проводиться у наркологічному закладі за місцем їхнього проживання. Перелік наркологічних закладів, що проводять профілактичні наркологічні огляди, визначається наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я місцевих держадміністрацій. Профілактичні наркологічні огляди громадян, які були проведені в інших медичних установах, вважаються недійсними.

3. Головні лікарі тих наркологічних установ, яким надано право проводити профілактичні наркологічні огляди, організовують роботу відділень профілактичних наркологічних оглядів, створюють лікарсько-консультативні комісії, вживають заходів щодо підготовки (у тому числі на курсах підвищення кваліфікації) лікарів-наркологів, які проводять профілактичні наркологічні огляди.

4. Лікарі-наркологи, які проводять профілактичні наркологічні огляди, повинні обов'язково пройти навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів та отримати посвідчення за формою N 146-0 відповідно до затвердженого Порядку навчання лікарів-наркологів сучасних методів проведення профілактичних наркологічних оглядів. Лікарі-наркологи, які не пройшли відповідне навчання та не отримали посвідчень, не допускаються до проведення профілактичних наркологічних оглядів.

5. Обов'язкові профілактичні наркологічні огляди проводяться за рахунок замовників, а пільги надаються відповідно до чинного законодавства.

6. Для проходження профілактичного наркологічного огляду громадянин має подати: паспорт (неповнолітні – свідоцтво про народження); чоловіки також військовий квиток (приписне свідоцтво); документ, що підтверджує оплату послуг за проведення профілактичного наркологічного огляду та документ, що підтверджує право на пільги. Профілактичний наркологічний огляд без будь-якого із зазначених вище документів не провадиться.

7. Профілактичний наркологічний огляд проводиться за програмою, яка передбачає вказаний у пункті 8 мінімальний базовий обов'язковий обсяг обстежень, а також додаткові індивідуальні обстеження. Під час проведення огляду враховуються дані щодо лікування громадянина в наркологічних установах.

8. Обов'язковий обсяг обстеження включає лікарське наркологічний огляд, психологічне тестування та лабораторне дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові за програмами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) «Тест «Аудит» та «Тест клінічного скринінгу» (додатки 1, 2). Програми обстеження «Тест «Аудит» та «Тест клінічного скринінгу», за даними ВООЗ, дозволяють виявити понад 99% осіб, хворих на алкоголізм.

9. Дані профілактичного наркологічного огляду заносяться лікарем-наркологом до медичної картки форми N 145-0.

10. Висновок про відсутність наркологічних протипоказань при профілактичному наркологічному огляді може бути винесений, якщо при обстеженні за програмою «Аудит» сума балів, що характеризує стан наркологічних психологічних проблем обстежуваного, менше 8 одиниць при обстеженні за програмою «Клінічний скринінг» сума балів, що характеризує наркологічних медичних проблем обстежуваного, менше 5 одиниць, інші дані не дають підстав підозрювати наявність наркологічного захворювання.

11. Якщо під час обстеження за програмою «Аудит» сума балів, що характеризує стан наркологічної психологічної проблеми обстежуваного, дорівнює або перевищує 8 одиниць, та (або) у разі, коли при обстеженні за програмою «Клінічний скринінг» сума балів, що характеризує стан наркологічних медичних проблем обстежуваного, дорівнює або перевищує 5 одиниць, та (або) є інші підстави підозрювати наявність наркологічного захворювання, та (або) у разі незгоди з результатами профілактичного наркологічного огляду громадянин повинен пройти додатковий наркологічний огляд, психологічне тестування та медичне лабораторне обстеження в умовах стаціонару.

Наявність наркологічного захворювання після додаткового наркологічного огляду в умовах стаціонару засвідчує лікувально-консультативна комісія (ВКК) у формі укладання ТКК.

12. Лікарсько-консультативна комісія створюється наказом керівника наркологічної установи не менше ніж із 3-х лікарів-наркологів з метою визначення на підставі даних стаціонарного обстеження остаточного висновку про наявність або відсутність наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов'язків та здійснення видів діяльності, зазначених у переліку. >

13. Після проведення профілактичного наркологічного огляду та додаткового профілактичного наркологічного огляду в умовах стаціонару, громадянину видається сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма N 140-0 (облікова)), у якому вказується наявність чи відсутність у нього наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов'язків та , зазначених у Переліку.

Термін дії сертифікату визначається відповідно до п.2 Порядку проведення обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд та порядок його проведення» від 06.11.97 р. N 1238.

Сертифікат, підписаний лікарем-наркологом, засвідчується круглою печаткою наркологічного закладу. (Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 14 від 30.01.98).

14. Профілактичні наркологічні огляди не проводяться:

  • за наявності у гострого, що обстежується, або загостренні хронічного неінфекційного захворювання;
  • за наявності у особи, що обстежується, інфекційного захворювання в заразному періоді.

15. Видача медичних карток профілактичного наркологічного огляду, протоколів засідань ВКК на руки громадянам є неприпустимою. Заповнені медичні документи зберігаються в архіві наркологічної установи, проводив профілактичний наркологічний огляд протягом 5 календарних років.

16. Результати профілактичного наркологічного огляду можуть бути оскаржені громадянином у порядку, встановленому чинним законодавством.

Перелік професій та видів діяльності, для яких обов'язковий первинний та періодичний профілактичний наркологічний огляд:

1. Працівники підприємств, установ та організацій, які під час виконання своїх функціональних обов'язків повинні використовувати такі види сировини, речовин та матеріалів:

1) насичені та ненасичені вуглеводні:

а) при експлуатації, ремонті свердловин та обладнання для видобутку нафти, переробки високосірчистої та сірчистої нафти, природного газу, піробензолу; селективного очищення олій, піролізу; очищення нафти та газу від сірководню; очищення нафтоналивних суден, цистерн, резервуарів; екстракційного виробництва озокериту; виробництва різних синтетичних продуктів (фенол, ацетон, синтетичні жирні кислоти та спирти) тощо; допоміжних процесів, пов'язаних з обслуговуванням товарних парків, забором проб, лабораторним контролем сировини проміжних та кінцевих продуктів (високосерниста та сірчиста нафта, природний газ);

б) під час ремонту свердловин у процесі видобутку нафти; переробки малосірчистої нафти та природного газу; видобутку та обробки озокериту, регенерації авто та авіамастил; процесів, пов'язаних з виділенням та використанням насичених, ненасичених вуглеводнів (виробництво поліетилену, дивінілу, ізопрену тощо); використання бензину як розчинник; виробництва чорних в'яжучих матеріалів, масел, парафіну та їх використання; під час усіх допоміжних процесів, пов'язаних з обслуговуванням товарних парків, забором проб, лабораторним контролем сировини, проміжних та кінцевих продуктів (мало сірчиста нафта та газ);

2) галогенні похідні вуглеводнів жирного ряду, у тому числі дихлоретан, чотирихлористий вуглець, хлористий метилен, хлористий метил, хлороформ, Брометил, трихлоретилен, хлоропрен тощо;

3) бензол;

4) похідні бензолу (ізопропілбензол, толуол, ксилол, стирол тощо, у тому числі гомологи, галогенні похідні ароматичного ряду, галогенні бензил, хлористий бензиліден);

5) метанол.

2. Працівники підприємств, які при виконанні своїх функціональних обов'язків повинні використовувати спирт етиловий, у тому числі у виробництві лікеро-горілчаних виробів, вин, косметичних та стоматологічних засобів тощо.

3. Працівники фармацевтичних підприємств, аптечних установ незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, за своїми фукціональними обов'язками повинні використовувати речовини, що належать до фармакологічних засобів, а також речовини, що використовуються для виготовлення морфіну та його похідних, анестетиків (у тому числі фторотану), сульфаніламид , похідних піразолону, протипухлинних засобів, гормональних засобів, нейролептиків, транквілізаторів, антидепресантів, протисудомних засобів (у тому числі барбітуратів), снодійних засобів, антикоагулянтів, вітамінів.

4. Анестезіологи та інші медичні працівники закладів здоров'я, які за специфікою роботи повинні використовувати фторотан та ефір.

5. Працівники підприємств, що працюють в умовах підвищеного атмосферного тиску, у тому числі у кесонах, барокамерах, виконують водолазні роботи.

6. Чергові працівники підприємств, що обслуговують, налагоджують, монтують та проводять роботи в електромережах та електроустановках під напругою 127 В та більше.

7. Працівники підприємств, які проводять роботи, пов'язані з використанням вибухових матеріалів, що працюють на вибухо- та пожежонебезпечних виробництвах.

8. Працівники підприємств, установ та організацій для виконання своїх професійних обов'язків повинні отримати, носити та використовувати вогнепальну зброю, у тому числі працівники воєнізованої охорони незалежно від відомчого підпорядкування.

9. Громадяни, які в установленому порядку повинні отримати або перереєструвати дозвіл на право зберігання, носіння та використання вогнепальної зброї, у тому числі мисливської та газової.

10. Працівники пожежної охорони, газорятувальної служби, служб запобігання виникненню відкритих газових та нафтових фонтанів та їх ліквідації.

11. Водії транспортних засобів, у тому числі автомобілів категорії А, В, С, Д, Е, трамваїв, тролейбусів, мотовізок, тракторів, мінітракторів та мотоблоків, які були зареєстровані у Державтоінспекції та інших механічних транспортних засобів.

12. Авіаційний персонал цивільної авіації, а також інші особи, які підлягають медичній сертифікації у лікарсько-літніх сертифікаційних комісіях закладів цивільної авіації.

Щоб пройти наркологічний медичний огляд, необхідно звернутися до наших медичних центрів «Клініка імені Гальченка В.В.» або дзвоніть за телефонами:

+380 44 209-92-09
+380 44 539-05-39
+380 44 360-61-41