Медичні огляди видача довідок Психіатрична форма 122-2/о
s

Психіатричний - форма 122-2/о

Медичний огляд, консультація лікаря психіатра видача довідки про проходження профілактичного психіатричного огляду - форма 122-2/о.

Про проходження обов'язкових психіатричних оглядів. Доводимо до відома та використання у господарській діяльності інформацію про проходження обов'язкових психіатричних оглядів працівників та видів діяльності, на які поширюються обов'язкові проходження психіатричної медичної комісії.

З метою встановлення придатності до виконання окремих видів діяльності з особливими вимогами до стану психічного здоров'я особа має пройти обов'язковий попередній (перед початком діяльності) та періодичний (у процесі діяльності) психіатричний огляд.

Особа може бути визнана тимчасово (на строк до 5 років) або постійно непридатною внаслідок психічного розладу до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), які можуть становити безпосередню небезпеку для нього чи оточуючих.

Таке рішення приймається відповідною лікарською комісією за участю лікаря-психіатра на підставі оцінки стану психічного здоров'я особи відповідно до переліку медичних психіатричних протипоказань та може бути оскаржене у судовому порядку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465 затверджено Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних оглядів та перелік медичних психіатричних протипоказань (далі - перелік) щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби).

Обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди проводяться лікарем-психіатром у державних та комунальних психіатричних установах, закладах охорони здоров'я, які мають у своєму складі спеціалізовані психоневрологічні центри, відділення, кабінети (далі – психоневрологічні установи), за місцем проживання громадянина.

Такі огляди проводяться за програмою, яка передбачає обов'язкове та, у разі потреби, додаткове обстеження. Обсяги обов'язкового обстеження встановлюються МОЗ.

Під час проведення обов'язкових психіатричних оглядів враховуються відомості про звернення до психоневрологічних закладів за психіатричною допомогою.

У разі виявлення у особи ознак психічного захворювання (розладу), зазначеного в переліку, який є протипоказанням для виконання окремих видів діяльності, або якщо вона страждала на тяжкий психічний розлад у минулому (не менше 5 років тому), а також у разі незгоди особи за результатами психіатричного огляду вона повинна пройти додаткове психіатричне обстеження амбулаторно або в умовах стаціонару. Рішення про наявність психіатричних протипоказань до виконання окремих видів діяльності після додаткового психіатричного обстеження приймається лікарсько-консультативною комісією.

Після проведення психіатричних оглядів особі видається довідка, в якій зазначається наявність чи відсутність у неї психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності. Термін дії довідки встановлюється згідно з періодичністю психіатричних оглядів.

Наявність або відсутність у особи наркологічних протипоказань для виконання окремих видів діяльності встановлюється відповідно до Порядку про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238.

Інструкцію про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів та форми відповідної медичної звітності затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.2002 N 12, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за N 94/6382.

Загальними медичними психіатричними протипоказаннями для зазначених у наведеному переліку (додається) видів діяльності, які можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка здійснює цю діяльність, або оточуючих, є тяжкі хронічні та затяжні психічні розлади (захворювання), що супроводжуються затьмаренням свідомості, порушенням сприйняття , мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам'яті і позбавляють людину здатності адекватно усвідомлювати навколишню дійсність, свій психічний стан та поведінку. Додаткові психіатричні протипоказання наведено у третій графі списку.

Питання про наявність психіатричних протипоказань для здійснення видів діяльності, зазначених у переліку, в особи, які в минулому страждали на тяжкий психічний розлад (не менше 5 років тому) або має виражені форми (прояви) психічних розладів непсихотичного рівня, вирішується в кожному випадку окремо .

Перелік професій та видів діяльності, для яких обов'язковий первинний та періодичний профілактичний наркологічний огляд.

1. Працівники підприємств, установ та організацій, які під час виконання своїх функціональних обов'язків повинні використовувати такі види сировини, речовин та матеріалів:

1) насичені та ненасичені вуглеводні:

а) під час експлуатації, ремонту свердловин та обладнання

для видобутку нафти, переробки високосірчистої та сірчистої нафти, природного газу, піробензол; селективного очищення олій, піролізу; очищення нафти та газу від сірководню; очищення нафтоналивних суден, цистерн, резервуарів; екстракційного виробництва озокериту; виробництва різних синтетичних продуктів (фенол, ацетон, синтетичні жирні кислоти та спирти) тощо; допоміжних процесів, пов'язаних з обслуговуванням товарних парків, забором проб, лабораторним контролем сировини проміжних та кінцевих продуктів (високосерниста та сірчиста нафта, природний газ);

б) під час ремонту свердловин у процесі видобутку нафти;

переробки малосірчистої нафти та природного газу; видобутку та обробки озокериту, регенерації авто та авіамастил; процесів, пов'язаних з виділенням та використанням насичених, ненасичених вуглеводнів (виробництво поліетилену, дивінілу, ізопрену тощо); використання бензину як розчинник; виробництва чорних в'яжучих матеріалів, масел, парафіну та їх використання; під час усіх допоміжних процесів, пов'язаних з обслуговуванням товарних парків, забором проб, лабораторним контролем сировини, проміжних та кінцевих продуктів (мало сірчиста нафта та газ);

2) галогенні похідні вуглеводнів жирного ряду, у тому числі дихлоретан, чотирихлористий вуглець, хлористий метилен, хлористий метил, хлороформ, Брометил, трихлоретилен, хлоропрен тощо;

3) бензол;

4) похідні бензолу (ізопропілбензол, толуол, ксилол, стирол тощо, у тому числі гомологи, галогенні похідні ароматичного ряду, галогенні бензил, хлористий бензиліден);

5) метанол.

2. Працівники підприємств, які при виконанні своїх функціональних обов'язків повинні використовувати спирт етиловий, у тому числі у виробництві лікеро-горілчаних виробів, вин, косметичних та стоматологічних засобів тощо.

3. Працівники фармацевтичних підприємств, аптечних установ незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, за своїми фукціональними обов'язками повинні використовувати речовини, що належать до фармакологічних засобів, а також речовини, що використовуються для виготовлення морфіну та його похідних, анестетиків (у тому числі фторотану), сульфаніламид , похідних піразолону, протипухлинних засобів, гормональних засобів, нейролептиків, транквілізаторів, антидепресантів, протисудомних засобів (у тому числі барбітуратів), снодійних засобів, антикоагулянтів, вітамінів.

4. Анестезіологи та інші медичні працівники закладів здоров'я, які за специфікою роботи повинні використовувати фторотан та ефір.

5. Працівники підприємств, що працюють в умовах підвищеного атмосферного тиску, у тому числі у кесонах, барокамерах, виконують водолазні роботи.

6. Чергові працівники підприємств, що обслуговують, налагоджують, монтують та проводять роботи в електромережах та електроустановках під напругою 127 В і більше.

7. Працівники підприємств, які проводять роботи, пов'язані з використанням вибухових матеріалів, що працюють на вибухо- та пожежонебезпечних виробництвах.

8. Працівники підприємств, установ та організацій для виконання своїх професійних обов'язків повинні отримати, носити та використовувати вогнепальну зброю, у тому числі працівники воєнізованої охорони незалежно від відомчого підпорядкування.

9. Громадяни, які в установленому порядку повинні отримати або перереєструвати дозвіл на право зберігання, носіння та використання вогнепальної зброї, у тому числі мисливської та газової.

10. Працівники пожежної охорони, газорятувальної служби, служб запобігання виникненню відкритих газових та нафтових фонтанів та їх ліквідації.

11. Водії транспортних засобів, у тому числі автомобілів категорії А, В, С, Д, Е, трамваїв, тролейбусів, мотовізок, тракторів, мінітракторів та мотоблоків, які були зареєстровані у Державтоінспекції та інших механічних транспортних засобів.

12. Авіаційний персонал цивільної авіації, а також інші особи, які підлягають медичній сертифікації у лікарсько-літних сертифікаційних комісіях закладів цивільної авіації, у тому числі:

 • 1) особи, які вступають та навчаються у льотних навчальних закладах;
 • 2) особи, які влаштовуються на роботу на підприємства та в організації цивільної авіації;
 • 3) пілоти-аматори;
 • 4) пілоти-планеристи;
 • 5) пілоти вільного аеростату.

13. Працівники залізничного транспорту та метрополітену, робота яких пов'язана з рухом поїздів та роботою на залізничних коліях, у тому числі працівники:

 • групи водіїв;
 • диспетчерська операторська група;
 • станційно-маневрової групи;
 • групи супроводу поїздів;
 • групи шляху;
 • групи енергопостачання (електрифікації), сигналізації;
 • централізації, блокування та зв'язку;
 • групи керівного складу.

14. Працівники плаваючого складу водного транспорту, зокрема працівники:

 • І групи командного складу (судівницького), що працює без сумісництва професій;
 • II групи командного складу у разі сумісництва професій (судноводії-судномеханіки);
 • III групи командного складу судів швидкісного флоту;
 • IV групи механіко-суднової служби;
 • V групи спеціалістів радіонавігаційного обладнання;
 • VI групи фахівців несамохідного флоту, гідроспоруд шляхів та судноплавної обстановки;
 • VII групи іншого плаваючого складу.

15. Працівники виконують роботи на висоті, у тому числі машиністи всіх видів кранів.

16. Машиністи (кочегари), оператори котелень, працівники служб газового нагляду.

17. Особи, які надходять на службу до Держспецзв'язку, до органів МВС та державної податкової служби, митних органів, Міноборони, СБУ, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужби, Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, у тому числі таких , що призиваються на строкову військову службу. {Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 (1336-98-п) від 25.08.98, N 726 (726-2006-п) від 25.05.2006, N 1658 (1658-2009-1) 2006, N 859 (859-2007-п) від 26.06.2007, N 459 (459-2010-п) від 16.06.2010

Щоб пройти психіатричний медичний огляд, необхідно звернутися до наших медичних центрів «Клініка імені Гальченка В.В.» або дзвоніть за телефонами:

+380 44 209-92-09
+380 44 539-05-39
+380 44 360-61-41